prodajna mesta


 
MoorGard
100% akrilna boja za kuce 103 niski sjaj
Izvanredna 100% akrilna emulziona finiširajuca boja niskog sjaja, sa odlicnom otpornošcu na vremenske uslove. Nakon sušenja dobija se premaz koji propušta vazduh i koji je otporan na pojavu ispupcenja, na alkalije, paru i plesan. Preporucuje se za zidne konstrukcije kao što su malter, beton, gipsani malter, cigla i drvo. Idealna je za betonske površine zgrada na moru.

Svojstva

- Završni premaz niskog sjaja izvanredne izdržljivosti.
- Propušta vazduh, otporna na stvaranje ispupcenja.
- Lako se nanosi, cisti i ponovo premazuje.
- Ne bledi.
- Otporna na razvoj plesni.

Boje: Bela i preko 2000 nijansiranih boja koje se mogu dobiti iz Moor-O-Matic kolor sistema.
Toksicnost: Izradena bez olova ili žive.
Nivo sjaja: 5-15 pod uglom od 60'

Savazne specifikacije:

TT-P-19-D

Genericki ekvivalenti specifikacije:

Ispunjeni ili premašeni zahtevi delovanja.


Otpornost:

Otpornost na atmosferske uticaje
Odlicna otpornost na vremenske uticaje, mazanje kredom, promenu boje i nakupljanje prašine.
Otpornost na uticaje okoline
Ima dobru otpornost na karbonaciju betona. 103 MOORGARD ima R(CO2) 50m kada se pravilno nanese.

Otpornost na toplotu
Omekšava iznad 65 C.
Otpornost na vodu
Otporna je na kišu i kondenzaciju.
Otpornost na abraziju
Dobra otpornost na abraziju.
Otpornost na rastvarace
Dobra otpornost na bezbojne rastvarace. Osetljiva je na aromaticne ugljovodonike i alkohole.


Pokrivenost
10-11 m2/l
Zapremina cvrstih materija
40%
Debljina vlažnog filma
100 mikrometara
Debljina suvog filma
40 mikrometara

Vreme sušenja na 20C
1 casa za dodir,
3-4 casa od ponovnog premazivanja
Fleksibilnost
prolazi mandril od 6mm
Razredivanje
5% vodom
Nanošenje
cetkom, valjkom ili raspršivacem
Priprema površine
Da bi površinu ofarbali morate je temeljno ocistiti od boje koja se ljušti i otpada, prašine, soli betona i teške krede. Površina se mora ocistiti od masnoce, ulja i prljavštine. Struganjem i brušenjem uklonite suvišne truncice. Brusite sjajne površine do mat sloja. Nanesite dva sloja 100% akrilne boje za kuce 103 MOORGARD nakon nanošenja osnovne farbe kako je objašnjeno u daljem tekstu.
Novi beton i malter: Nanesite osnovnu boju 182 SUPER SPEC. ili akrilnu osnovnu boju otpornu na alkalije 181 SUPER SPEC. rastvorenu prema uputstvima.
Nefarbani ili beton izložen atmosferskim uticajima, cigla: Nanesite jedan sloj osnovne boje 182 SUPER SPEC. rastvorene prema uputstvu.
Prethodno obojene površine: Nanesite jedan sloj osnovne boje 182 SUPER SPEC. ili 023 FRESH START.
Novo drvo: Nanesite jedan sloj osnovne višenamenske alkidne boje 570 MOORESTYLE ili 023 FRESH START.

Nanošenje
Snažno promuckajte boju pre upotrebe. Nanosite je cetkom, valjkom ili raspršivacem. Razblažite je 5% cistom vodom. Ne nanosite boju pri temperaturi nižoj od 10C. Vreme sušenja je duže u hladnim ili vlažnim uslovima.

Cišcenje
Ocistite pribor sapunom i toplom vodom odmah nakon upotrebe.

Upozorenje - Zdravlje i bezbednost
Kontakt sa kožom - kožu temeljno operite sapunom i vodom. Kontakt sa ocima - odmah ih isperite vodom. Obratite se lekaru. Ukoliko je progutate, obratite se lekaru bez oklevanja. Za dalje informacije pogledajte podatke u odeljku Zdravlje i bezbednost. Držite van domašaja dece. Zaštitite boju od zamrzavanja.

Pakovanje i cuvanje
Velicine: 1 l; 3,5 l; 10 l
Tacka paljenja: nema je Cuvanje: nije opasna, nema posebnih zahteva