prodajna mesta


 
Regal
First Coattm Osnovna boja/ Podloga 216 - za enterijer
Visoko kvalitetna, pigmentisana osnovna boja/podloga zasnovana na principu isparavanja vode koja se brzo suši, što omogucava nanošenje dva sloja u jednom danu. Idealna je za nebojene ili prethodno bojene gipsane ploce, malterisane zidove, beton i druge unutrašnje porozne površine. Lako se nanosi, nema neprijatan miris, ima dobru moc prekrivanja i ne prska prilikom nanošenja.

Svojstva

- Brzo sušenje omogucava ponovno premazivanje istog dana.
- Ne prska prilikom nanošenja.
- Dobro prekriva i izoluje.
- Daje glatku površinu za visoko kvalitetno završno premazivanje.
- Koristi se ispod završnih boja koje deluju na principu isparavanja vode ili sadrže organiske rastvarace.

Boje: Bela. Može se nijansirati pomocu Moor-o-Matic koloranata da bi se dobile svetlije boje pre dodatnog prekrivanja.
Toksicnost: Izradena je bez olova ili žive.
Nivo sjaja: Mat

Savazne specifikacije:

TT-P-650-C Osnovni premaz

Genericki ekvivalenti specifikacije:

Ispunjeni ili premašeni zahtevi delovanja.


Otpornost:

Otpornost na atmosferske uticaje
Ne preporucuje se za eksterijer.
Otpornost na toplotu
Do 650C.

Otpornost na vodu
Otporna je na vodu ako je dodatno premazana odgovarajucom završnom bojom.
Otpornost na rastvarace
Ima dobru otpornost na bezbojni alkohol. Osetljiva je na aromaticne ugljovodonike i alkohole.


Pokrivenost
10-11 m2/l
Zapremina cvrstih materija
31%
Debljina vlažnog filma
100 mikrometara
Debljina suvog filma
32 mikrometra

Vreme sušenja na 20C
1 cas za dodir,
2 casa do ponovnog premazivanja
Fleksibilnost
prolazi mandril od 6mm
Razredivanje
5% sa vodom
Nanošenje
cetkom, valjkom ili raspršivacem

Priprema površine
Pre bojenja površina mora biti cista, suva, odmašcena, ocišcena od prljavštine, ljuspavih slojeva boje i plesni. Izbrusite površine do sjaja pre nanošenja završnog sloja. Nanesite jedan sloj. Popunite rupe od eksera, pukotine i delove koje treba sanirati, a potom premažite osnovnom bojom samo te delove.
Nebojena gipsana ploca: Ovo je najbolji osnovni premaz za ovu površinu, pošto ne podize hrapavu stranu papira.
Svež malter i beton: Nanesite sloj boje cim se ove površine osuše i ocvrsnu.
Prethodno obojene površine: Pobrinite se da površina bude cista i neoštecena.


Nanošenje
Snažno promuckajte boju pre upotrebe. Nanosite je cetkom, valjkom ili raspršivacem. Razblažite je 5% sa cistom vodom. Ne nanosite boju kada je temperatura vazduha ispod 100C. Vreme sušenja je duže u hladnim ili vlažnim uslovima.

Cišcenje
Ocistite pribor u toploj vodi sa sapunicom odmah nakon bojenja.

Upozorenje - Zdravlje i bezbednost
U slucaju kontakta sa kožom, kožu temeljno operite sapunom i vodom. Ako dospe u oci, isperite ih odmah vodom. Obratite se lekaru. Ukoliko je progutate, obratite se lekaru bez oklevanja. Za dalje informacije pogledajte podatke u odeljku Zdravlje i bezbednost. Cuvajte je van domašaja dece. Ne izlagati niskim temperaturama.

Pakovanje i cuvanje
Velicine: 1 litar, 3,5 litara, 10 litara
Tacka paljenja: nema Cuvanje: nije opasna, ne zahteva posebne uslove.