prodajna mesta


 
Moore's
Tecnost za glazuru od lateksa 405 - za enterijer
Akrilni lak za glazuru od lateksa, tako proizveden da, kada se pomeša sa tonerima, vodenim mrljama ili bojama, daje raznovrsne starinske, imitacijske ili specijalne efekte. Može se koristiti preko završnih slojeva od lateksa ili alkida. Ne sadrži olovo.

Svojstva

- Politura koja se može oprati.
- Brzo sušenje omogucava da poslednji sloj bude završen za jedan dan.
- Mogu se postici razliciti dekorativni efekti.
- Koristi se za enterijerske površine.

Boje: Providna. Može se tonirati ili mešati sa kombinacijama vodenih mrlja ili boja kako bi se postigli specijalni efekti.
Toksicnost: Formula bez olova ili žive.
Nivo sjaja: Mat.

Otpornost:

Otpornost na atmosferske uticaje
Ne preporucuje se za upotrebu u eksterijeru.
Otpornost na vodu
Dobra vodootpornost.

Otpornost na abraziju
Dobra otpornost na abraziju.
Otpornost na rastvarace
Dobra otpornost na alkohole i uobicajene proizvode kucne hemije. Neotporna na aromaticne ugljovodonike i druge jake rastvarace.


Pokrivenost
46-55 m2/galonu (3,8l)
Zapremina cvrstih materija
24%
Debljina vlažnog filma
73 mikrometara
Debljina suvog filma
18 mikrometra

Vreme sušenja na 20C
5 sati na dodir, 12 sati do ponovnog premazivanja

Fleksibilnost
prolazi mandril od 6mm
Razredivanje
Vodom
Nanošenje
cetkom, valjkom ili raspršivacem

Priprema površine
Površina mora biti cista, suva i ravnomerno ucvršcena.


Nanošenje
Nanesite cetkom, valjkom ili raspršivacom. Dobro promešajte pre i tokom upotrebe. Pošto boja pozadine i tehnika uticu na krajnji izgled, isprobajte na izdvojenom delu ili dašcici kako biste dobili željeni efekat. Za više informacija o slojevima za imitaciju materijala, konsultujte izdanje Bendžamina Mura koje obradjuje ovu temu. Nemojte koristiti na temperaturi ispod 100 C. Vreme sušenja je duže pri hladnim/vlažnim uslovima.

Cišcenje
Ocistite pribor u toploj vodi sa sapunicom odmah nakon upotrebe.

Upozorenje - Zdravlje i bezbednost
U slucaju kontakta sa kožom, kožu temeljno operite sapunom i vodom. Ako dospe u oci, isperite ih odmah vodom. Obratite se lekaru. Ukoliko je progutate, obratite se lekaru bez oklevanja. Za dalje informacije pogledajte podatke u odeljku Zdravlje i bezbednost. Cuvajte je van domašaja dece. Izbegavati smrzavanje proizvoda.

Pakovanje i cuvanje
Velicine: kvarat (948ml), galon (3,8 litara)
Tacka paljenja: nema Cuvanje: bezopasna, ne zahteva posebne uslove