prodajna mesta


 
Moore's
Tecnost za glazuru na bazi alkida 409 - za enterijer
Lak za glazuru na bazi alkida, tako proizveden da kada se pomeša sa tonerima, vodenim mrljama ili bojama, daje raznovrsne starinske, imitacijske ili specijalne efekte. Može se koristiti preko završnih slojeva od lateksa. Ne sadrži olovo.

Svojstva

- Politura koja se može oprati.
- Brzo sušenje omogucava da poslednji sloj bude završen za jedan dan.
- Mogu se postižci razliciti dekorativni efekti.
- Koristi se za enterijerske površine.

Boje: Providna. Može se tonirati ili mešati sa kombinacijama vodenih mrlja ili boja kako bi se postigli specijalni efekti.
Toksicnost: Formula bez olova ili žive.
Nivo sjaja: Mat.

Otpornost:

Otpornost na atmosferske uticaje
Ne preporucuje se za upotrebu u eksterijeru.
Otpornost na vodu
Dobra vodootpornost.

Otpornost na abraziju
Dobra otpornost na abraziju.
Otpornost na rastvarace
Dobra otpornost na alkohole i uobicajene proizvode kucne hemije. Neotporna na aromaticne ugljovodonike i druge jake rastvarace.


Pokrivenost
46-55 m2/galonu (3,8l)
Zapremina cvrstih materija
44%
Debljina vlažnog filma
74 mikrometara
Debljina suvog filma
33 mikrometra

Vreme sušenja na 20C
2 sata za dodir,
8 sati do ponovnog premazivanja

Fleksibilnost
prolazi mandril od 3mm
Razredivanje
Bezbojnim razredjivacima
Nanošenje
cetkom, valjkom ili raspršivacem

Priprema površine
Površina mora biti cista, suva i ravnomerno ucvršcena.


Nanošenje
Nanesite cetkom, valjkom ili raspršivacem. Dobro promešajte pre i tokom upotrebe. Pošto boja pozadine i tehnika uticu na krajnji izgled, isprobajte na izdvojenom delu ili dašcici kako biste dobili željeni efekat. Za više informacija o slojevima za imitaciju materijala, konsultujte izdanje Bendžamina Mura koje obradjuje ovu temu. Nemojte koristiti na temperaturi nižoj od 100C. Vreme sušenja je duže pri hladnim/vlažnim uslovima.

Cišcenje
Ocistite cetke i pribor belim rastvaracima.

Upozorenje - Zdravlje i bezbednost
Cuvajte se visoke temperature i otvorenog plamena. Izbegavajte udisanje isparenja - koristite adekvatnu ventilaciju. U slucaju kontakta sa kožom, kožu temeljno operite sapunom i vodom. Ako dospe u oci, isperite ih odmah vodom. Obratite se lekaru. Ukoliko tecnost progutate, obratite se lekaru bez oklevanja. Za dalje informacije pogledajte podatke u odeljku Zdravlje i bezbednost. Koristite jedino uz adekvatnu ventilaciju. Držati van domašaja dece.

Pakovanje i cuvanje
Velicine: kvart (948ml), galon (3,8 litara)
Tacka paljenja: 44C (abel) Cuvanje: BOJE, zapaljiva tecnost