prodajna mesta
 

Alat: Jedan veliki morski sunder, jedan cetvrtasti sunder, plitka posuda za boju, mala cetka br.1.

Materijal: Faza 1: Osnovna boja #HC-12, Regal AquaGlo. Faza 2: Boja za primenu #913 Regal Wall Satin. Uslovi: POUNCE (Reljef) - jedan prav pokret odozgo nadole, koji se koristi za stvaranje posebnog efekta. Nemojte krivudati, niti da grebete površinu, jer cete prouzrokovati mrlje i brljotine. Zidovi -

Prvi korak: Okrecite zid sa osnovnom bojom i ostavite da se prosuši preko noci.

Drugi korak: pokvasite sunder vodom i dobro ga iscedite.

Treci korak: Sipajte boju iz druge faze u plitku posudu za boju.

Cetvrti korak: Potopite malo sunder u boju i obojite jednu cistu površinu kao probnu površinu, da bi tako otpao višak boje sa sundera.

Peti korak: Pocinjuci sa bilo kojeg mesta na zidu, obojite BLAGIM pokretima sundera, koji ce medusobno imati rastojanje od 30-tak cm, dok ne pokrijete površinu od 1,3 x 1,3 m.

Šesti korak: Bez ponovnog uranjanja sundera u boju, popunite meduprostore sa pocetnim reljefima. Na ovaj nacin cete postici prelepe rezultate, pošto završite ceo zid.

Sedmi korak: Potopite ponovo sunder u boju i prekrijte susednu površinu od 1,3 x 1,3 m, prekrivajuci vrlo malo prethodnu površinu. Nastavite dok ne završite ceo zid. Uglovi -

Osmi korak: Koristeci sunder za uglove, sa istom stranom ka zidu koji se ne boji, prekrijte uglove zida, pocinjuci odozgo.

Deveti korak: Iskoristite jednu staru cetkicu br.1, da ostavite reljef u uglovima, ponovo pocinjuci odozgo nadole. Tako cete prekriti male površine u koje ne može dopreti sunder.

Završnica - Deseti korak: Prekrijte jednom bezbojnom bojom, ukoliko to želite, cele površine da bi dali vecu trajnost ovim ofarbanim površinama, ali i mnogo vecu dubinu boja, ali tek nakon što su se boje potpuno osušile (na strani 13 prospekta FANTASY FINISHES postoje informacije o ovom proizvodu).